Duhovni čuvari u obliku svetih životinja

Aumakua – duhovni vodiči i čuvari u obliku životinja jako su važni stanovnicima Polinezije, jer smatraju da štite njihove duše i u zemaljskom i onostranom svijetu.

Isus je bio pastir, kao i proroci Abraham, Izak i Muhamed, zbog čega ovčice imaju posebno značenje za kršćane, židove i muslimane. Na Madagaskaru vjeruju da je ovca utjelovljenje drevnih velikih duša, pa je strogo zabranjeno jesti ju.

U šamanskoj tradiciji na duhove životinja gledaju kao na anđele čuvare i prenositelje poruka. Svaka životinja ima svoju simboliku i značenje, dok posebnu važnost pridaju sokolu i vuku.

U hinduizmu krava se smatra svetom životinjom; prema njoj iskazuju poštovanje kao prema majci – darovateljici života.

Posebno značenje ima i slon, koji predstavlja utjelovljenje Ganeša; u Indiji je simbol sreće, dok je na Tajlandu simbol mira i snage.

Osim u Indiji, kornjača simbolizira stabilnost i mudrost u Kini, Tibetu, sjeverno američkim Indijancima i mongolskim plemenima.

Kinezi tigra drže za kralja životinja i simbol snage, a bijelog tigra za utjelovnjenje boga.

U drevnom Egiptu mačke su nakon smrti mumificirali i stavljali iznad sarkofaga. Držali su je posebno svetom životinjom – za ubojstvo mačke kazna je bila smrt.

Tek u 13. vijeku mačka se povezuje sa vješticama, pa su ih ljudi proganjali i mučili kao heretike.

Osim mačke, krokodil je bio cjenjena životinja – smatrali su ga utjelovljenjem boga Sebeka.

U antičkoj Grčkoj sova je bila utjelovljanje Atene – boginje mudrosti, dok je medvjed bio utjelovljenje Artemide – boginje Mjeseca i lova, a u doba neolita smatran je uzvišenom životinjom.

Orao u skoro svim religijama je simbol duhovne moći.

U procesu duhovnog razvoja važno je upoznati i svoju unutrašnju životinjsku prirodu koja predstavlja središte naših nesvjesnih poriva i instiktivnih reakcija – onaj dio nas koji je Freud nazvao Id.