Anđeli čuvari

Anđeli čuvari su duhovni zaštitnici ljudi poslani od Boga. Svaka osoba ima svojeg anđela čuvara, koji bdije uz nju od trenutka začeća sve do smrti te u prijelazu na onostrani svijet.
Teologija anđela čuvara stoljećima je očuvana kroz kršćanstvo, judaizam i islam.

Molitva anđelu čuvaru:

Anđele čuvaru mili,
svojom snagom me zakrili.
Prema Božjem obećanju,
čuvaj mene noću, danju.
Osobiti pak me brani,
da mi dušu grijeh ne rani.
A kad s ovog svijeta pođem,
sretno da u nebo dođem
da se ondje s tobom mogu,
vječno klanjat dragom Bogu.
Amen.